Για την επιτυχημένη αποκατάσταση με εμφυτεύματα χρειάζεται ένα σύνολο προαπαιτούμενων που μαζί συνεργάζονται για τη επιτυχή και μακρά επιβίωση των αποκαταστάσεων. Σε αυτά συγκαταλέγουμε την μακροτοπογραφία και την επιφάνεια του εμφυτεύματος, και τα προσθετικά κολοβώματα .
Θα αναλυθεί η επιφάνεια UnicCa με τα ιόντα ασβεστίου , η τροποποιημένη επιφάνεια των προσθετικών κολοβωμάτων και το πώς επηρεάζει την σύνδεση των ημιδεσμοσωμάτων, Η σημαντικότητα της ερμητικής απόφραξης της μεσόφασης , εμφύτευμα-προσθετικό κολόβωμα, Η εξασφάλιση της παθητικής έδρασης, και η σημασία της επιλογής του κατάλληλου προσθετικού κολοβώματος που θα μας εξασφαλίσει τα ανωτέρω.

 

For the successful implant rehabilitation o sum of prerequisites is needed in order to have a long survival. Between those is implant micro-macro topography and the chosen prosthetic components. In this lecture we will explain in detail the UnicCa surface , the modified surface of the prosthetic components and the importance of hermetic seal and passive fit accomplished with the design and surface of BTI implants and abutments.

Dr. Konstantinos “Dinos” Mantalenakis

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός – Αθήνα, Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Μανταλενάκης  τελείωσε την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Έλαβε την Ειδικότητα του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Γναθοχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Tufts USA

 

πλήρες βιογραφικό του Δρ. Μανταλενάκη