Forarea biologică este, fără îndoială, un factor cheie pentru un rezultat final predictibil și optim. Pentru a evita pierderea marginală de os, este esențial să înțelegem unele principii de bază în timpul plasării implantului. În această discuție, vă prezentăm câteva considerații cruciale în secvența de forare în timpul plasării implantului, având ca scop obținerea unei stabilități primare ideale și prevenirea complicatiilor biologice ulterioare.

 

Biological drilling is undoubtedly a key factor for a predictable and optimal final outcome. To avoid marginal bone loss, it is essential to grasp some basic principles during implant placement. In this talk, we show you some crucial considerations in the drilling sequence during implant placement, aiming to achieve an ideal primary stability and prevent subsequent biological complications.. (This video is in Romanian)

Dr. Corina Tandara

Stomatolog – Bucuresti, Romania 

Absolvent al UMF Carol Davila, Bucuresti, in 2002. Medic specialist chirurgie dento-alveolara 2005,

CV COMPLET AL DOCTORULUI TANDARA