Το υπολειπόμενο ύψος οστού στις οπίσθιες νωδές ακρολοφίες είναι ≥6mm μόνο στο 38% των περιπτώσεων στην άνω γνάθο και στο 50% στην κάτω.
Η απορρόφηση του οστού στις οπίσθιες περιοχές έχει ως αποτέλεσμα την εγγύτητα με ανατομικά στοιχεία, έτσι η τοποθέτηση μακριών εμφυτευμάτων καθίσταται αδύνατη χωρίς την χρήση κάποιας αυξητικής τεχνικής. Τα κοντά εμφυτεύματα είναι μια εναλλακτική που ελαττώνει την πολυπλοκότητα της θεραπείας αποκατάστασης νωδών γνάθων με εμφυτεύματα, κυρίως στις οπίσθιες περιοχές. Σε αυτή την παρουσίαση θα επεξηγηθούν όλες οι παράμετροι για το τι θεωρείται σήμερα κοντό εμφύτευμα, πως και με ποιες μελέτες το μήκος και η διάμετρος είναι σημαντικά , το πρωτόκολλο τοποθέτησης με πολλά κλινικά παραδείγματα από το μονήρες εμφύτευμα μέχρι την αποκατάσταση ολόκληρου οδοντικού τόξου, επίσης θα αναφερθούν και προσθετικές λύσεις που συμβάλλουν στην επιτυχία της θεραπείας.

 

The remaining bone height in the posterior edentulous area is  ≥ 6mm only in the 38% of the cases for the maxilla and 50% of the cases for the mandible. The bone resorption in these areas leads to a proximity with anatomic places such as lower inferior alveolar nerve in the mandible and the sinus in the maxilla limiting the placement of regular and long implants without using a bone augmentation technique.The placement of short implants is a viable alternative reducing the complexity of the treatment especially in the posterior edentulous areas.In this lecture we will explain in detail al the parameters and the protocol  concerning the placement of short and extra short implants, which length is considered as short implant, prosthetic solutions and clinical cases. (This video is in Greek)

 

Dr. Konstantinos “Dinos” Mantalenakis

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός – Αθήνα, Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Μανταλενάκης  τελείωσε την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Έλαβε την Ειδικότητα του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Γναθοχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Tufts USA

 

πλήρες βιογραφικό του Δρ. Μανταλενάκη