Η εμβιοτεχνολογία PRGF – ENDORET® βασίζεται στην παρασκευή ενός προϊόντος 100% αυτόλογου που όταν εφαρμόζεται σε ένα χειρουργικό τραύμα ή σε ένα κατεστραμμένο ιστό επιταχύνει την αναγέννηση των τοπικών ιστών (σκληρών και μαλακών) χωρίς καμία επιπλοκή. Οι αιμοπεταλιακοί αυξητικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση ενός τραύματος. Η εφαρμογή του PRGF – ENDORET® να βελτιώσει την επούλωση των μαλακών ιστών αλλά και του οστού σε διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις.
Όταν αυξητικοί παράγοντες εφαρμοστούν σε έναν κατεστραμμένο ιστό, διεγείρουν τη διαφοροποίηση των τοπικών μεσεγχυματικών κυττάρων σε κύτταρα του κατεστραμμένου ιστού, οι αυξητικοί παράγοντες αυξάνουν τον πολλαπλασιασμό κυτταρικών γραμμών, όπως οστεοβλαστών, osteoblast-like κυττάρων, επιθηλιακών, κ.ά., μειώνουν τη φλεγμονώδη αντίδραση και βελτιώνουν την αιμάτωση με τη δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείων, βελτιώνοντας δραστικά την ανάπλαση των ιστών, αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά τους στην χειρουργική του στόματος.
Θα επεξηγηθεί ο τρόπος δράσης των αυξητικών παραγόντων και η χρήση τους σε διάφορες μορφές.
Θα αναλυθεί το πρωτόκολλο παρασκευής τους και η εφαρμογή τους σε διάφορες κλινικές συνθήκες όπως η διατήρηση φατνίου, δημιουργίας αυτόλογης μεμβράνης ινικής, ”sticky-bone”, θεραπείας οστεονέκρωσης κ.α

 

(PRGF – ENDORET®) bio technology is based on the preparation of 100% autologous platelet-rich plasma, which when applied in surgical trauma and damaged tissues speeds up the regeneration of the local tissues (hard and soft) without any adverse effects.
The different formulations obtained by one single 8min centrifugation can be applied in different clinical situations promoting by homeostasis the differentiation of the local stem cells into local tissue cells. Platelets released cytokines and growth factors promotes tissue regeneration and modulates angiogenesis (VEGF) and inflammation.
In this lecture will be explained the mechanism of action of the different growth factors as well their use in different clinical situations.
The protocol, how to obtain the different formulations of (PRGF®-ENDORET®) and where to be applied, their application in different clinical situations with clinical cases such as socket preservation, autologous fibrin membrane use, sticky bone, osteonecrosis of the jaws etc.

 

 

Dr. Konstantinos “Dinos” Mantalenakis

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός – Αθήνα, Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Μανταλενάκης  τελείωσε την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Έλαβε την Ειδικότητα του Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Γναθοχειρουργική στο Πανεπιστήμιο Tufts USA

 

πλήρες βιογραφικό του Δρ. Μανταλενάκη