Prezentarea expune cazul unui pacient care în urma unei parodontopatii severe a ajuns în situația de edentație totală maxilară și subtotală mandibulară, singurii dinți păstrați fiind 33 și 43. Succesiunea rezolvării cazului a presupus extracții dentare multiple, aplicarea PRGF – ENDORET® și inserarea a 10 implanturi dentare BTI: 6 implanturi la maxilar la nivelul cărora am aplicat în aceeași ședință dispozitive Multi-IM și imediat o punte totală provizorie; 4 implanturi mandibulare (34, 36, 44, 46), care nu au beneficiat de protezare provizorie. Tot în această etapă am efectuat puntea definitivă 33 – 43. La 6 luni de la inserarea implanturilor am aplicat puntea definitivă totală maxilară, înșurubată pe Multi-IM și cele două punți laterale mandibulare cimentat – înșurubate (cu orificii de acces la șuruburi).

 

The presentation follows the case of a patient who, due to severe periodontitis, reached the point of having a complete edentulous maxilla and a mandibular subtotal edentation (with 33 and 34 remaining). The treatment of the patient begun with multiple extractions followed by PRGF – ENDORET® application and the insertion of 10 BTI implants: 6 implants for the maxilla along with Multi-IM components and an immediate provisional full arch bridge; 4 implants for the mandible (34, 36, 44, 46) with no provisional. Also, at this stage was applied the final brige for 33-43. 6 months later were applied the final upper full arch bridge, screwed in the Multi-IM components and the final lower side bridges which were designed screwed-cemented (with orifices for screws access). (This video is in Romanian)

 

Dr. Corina Tandara

Stomatolog – Bucuresti, Romania 

Absolvent al UMF Carol Davila, Bucuresti, in 2002. Medic specialist chirurgie dento-alveolara 2005,

CV COMPLET AL DOCTORULUI TANDARA